ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Πρόεδρος: Απόστολος Λεμονιάς
Αντιπρόεδρος:
Κων/νος Τσιάκαλος
Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Παπασταύρος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παϊταρίδης
Ταμίας: Ζωή Λίτου
Μέλος: Νικόλαος Χρήστου
Μέλος: Βασίλειος Χονδρογιάννης

Πρόεδρος:

Απόστολος Λεμονιάς

Αντιπρόεδρος:

Κων/νος Τσιάκαλος

Γενικός Γραμματέας:

Κων/νος Παπασταύρος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Αλέξανδρος Παϊταρίδης

Ταμίας:

Ζωή Λίτου

Μέλος:  Νικόλαος Χρήστου
Μέλος:  Βασίλειος Χονδρογιάννης

 

Loading...